Overgewicht - Fysiozorg

Overgewicht

Overgewicht
Tegenwoordig heeft bijna de helft van de volwassenen overgewicht, 49,2% om precies te zijn. Bij kinderen van 4 t/m 17 jaar is dit 13,2%. Overgewicht en/of obesitas ontstaat als er langere tijd meer energie (eten en drinken) genuttigd wordt dan dat het lichaam verbrand. Overgewicht wordt door meerdere factoren bepaald. De meest gebruikte methode is de BMI (Body Mass Index). Dit is een maat die de verhouding tussen lengte en gewicht weergeeft. Het gewicht in kilo’s wordt gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. De uitkomst hiervan kan in de tabel hieronder afgelezen worden wat de uitkomst is.

 

Categorie   Grenswaarden BMI (kg/m2)
Ondergewicht   < 18,5
Ernstig ondergewicht  < 16,0
Gemiddeld ondergewicht  16,0 – 16,99
Matig ondergewicht  17,0 – 18,49
Gezond gewicht  18,50 – 24,99
Overgewicht  ≥ 25,0
Matig overgewicht  25,0 – 29,99
Ernstig overgewicht (obesitas)  ≥ 30,0
Niveau 1  30,0 – 34,9
Niveau 2  35,0 – 39,9
Niveau 3  ≥ 40,0

Internationale categorieën in lichaamsgewicht voor volwassenen naar BMI. Bron: WHO. Factsheet obesity and overweight. Vol 2015.; 2015

Maar alleen de Body Mass Index is niet genoeg en betrouwbaar, omdat elke persoon anders is. Verschillen in lichaamsbouw, spiermassa en leeftijd worden hierin niet meegenomen.

Daarom is het ook belangrijk om de buikomvang te meten. Vooral vetweefsel wat in de buikholte zit (visceraal vet) is gevaarlijk en als dit te hoog is het een risicofactor voor verschillende klachten en medische aandoeningen. Denk hierbij aan diabetes type II, te hoog cholesterol, gewrichtsklachten, vruchtbaarheidsproblemen, galstenen en hart- en vaatziekten. De buikomvang wordt gemeten vlak onder de onderste rib, op het smalste stuk van de buik.

Mannen middelomtrek Vrouwen middelomtrek
Ondergewicht Omtrek kleiner dan 79 cm Omtrek kleiner dan 68 cm
Gezond gewicht Omtrek tussen 79 en 94 cm Omtrek tussen 68 en 80 cm
Overgewicht Omtrek tussen 94 en 102 cm Omtrek tussen 80 en 88 cm
Obesitas Omtrek groter dan 102 cm Omtrek groter dan 88 cm

Bron: Voedingscentrum

Ook de huidplooimeting of het vetgehalte meten via een weegschaal is een goede graadmeter.

Behandelmogelijkheden

Is er bij jou sprake van overgewicht? Wij bieden voedingsadvies aan, voor gezondere en betere voeding. Ook sporten en bewegen is heel belangrijk, dit is echter per persoon weer heel verschillend. Bij Fysiozorg wordt er door de voedingsconsulente en de fysiotherapeut een behandelplan op maat gemaakt. Het aanpakken van de totale levensstijl is belangrijk, zodat je een duurzaam resultaat krijgt!

Contracten met verzekeraars