Corona revalidatie bij Fysiozorg Rijssen - maak snel een afspraak!

Corona revalidatie

Revalidatie na corona

Corona is een infectieziekte, die valt onder de familie van andere coronavirussen en wereldwijd een pandemie is geworden. Vaak lijkt corona op verkoudheids- en/of griepgerelateerde klachten. Patiënten die besmet zijn geraakt met corona ervaren de mate van klachten verschillend: van milde tot matige klachten tot aan zeer ernstige klachten. De klachten die het meest voorkomen zijn o.a.: koorts, vermoeidheid, hoesten, benauwdheidsklachten/kortademigheid. Daarnaast kunnen patiënten, die besmet zijn geweest met corona, ook andere fysieke en/of mentale klachten ervaren, zoals: tintelingen in het been, steken in de zij, spierpijn, moeite met dingen onthouden en overprikkelbaarheid.

Wat merk je hier van in de praktijk?

Zo was voorheen de kapper heel ontspannend, maar dat is nu een grote uitdaging geworden door alle prikkels die je daar binnen krijgt en het drukker lijkt dan anders. Of misschien dat je voorheen naar de supermarkt ging met een lijstje en niks vergat, maar dat je nu ook met een lijstje gaat, maar toch nog dingen vergeet. Daarnaast ervaren patiënten dat ze voorheen makkelijk grotere afstanden konden wandelen en/of fietsen, maar dat dat na corona een stuk moeizamer gaat en dat de hersteltijd na het wandelen en/of fietsen langer duurt dan voorheen. Zo kan het herstellen nu wel een hele dag duren.

Het is per patiënt verschillend welke klachten je ervaart en in welke mate. Bij een aantal van deze klachten is de precieze bestaanswijze nog onbekend. Daarnaast hoeft niet iedere patiënt die besmet is geraakt met corona een revalidatietraject in te gaan. Veel patiënten die matige tot ernstige klachten hebben gehad, ervaren veel baat bij een revalidatietraject. Door het revalidatietraject kunnen zij hun dagelijkse activiteiten makkelijker uitvoeren en hun werk weer hervatten.

Hoe ziet corona revalidatie bij Fysiozorg eruit?

In het begin van een revalidatietraject zie je vaak dat een patiënt tijdens een revalidatietraject goede en slechte dagen heeft. Hierin speelt o.a. de balans tussen belasting/belastbaarheid een grote rol. Dit houdt in dat wat je doet (belasting) in verhouding staat tot wat je fysiek en/of mentaal aan kan (belastbaarheid). Later tijdens het revalidatieproces ervaren patiënten dat zij langzaam aansterken en hierdoor langer kunnen wandelen en/of fietsen, maar ook dat ze na het wandelen en/of fietsen minder hersteltijd nodig hebben, bijvoorbeeld een halve of kwart dag i.p.v. een hele dag. De duur van het revalidatieproces is per patiënt verschillend. Wij, als fysiotherapeut, hebben een begeleidende en coachende rol tijdens het revalidatieproject en helpen jou bij het opbouwen van de algehele conditie en algemene spierkracht, maar ook de balans te vinden tussen belasting/belastbaarheid, zodat jij uiteindelijk weer jouw dagelijkse activiteiten kun hervatten en opbouwen. Dit kan aan huis zijn of bij ons in de praktijk. Onze fysiotherapeuten hebben een training corona revalidatie gevolgd van het Chronisch Zorgnet.

Vergoeding zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar vergoedt maximaal 50 behandelingen fysiotherapie voor corona revalidatie vanuit de basisverzekering gedurende zes maanden. U heeft daarvoor een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. De behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Heeft u nog ongebruikt eigen risico? Dan betaalt u wel het eigen risico.

Oedeemtherapie Rijssen

Kely Vrielink

Fysio- en oedeemtherapeut

Kely heeft veel ervaring met behandelen en begeleiden van patiënten met longproblematiek. Neem gerust contact op met Kely voor vrijblijvend advies of voor het maken van een afspraak. 

Contracten met verzekeraars