Knieslijtage - Fysiozorg

Knieslijtage

Knieslijtage

Wat is het?
Knieslijtage is een ander woord voor artrose van de knie, ook wel gonartrose. Bij artrose is er sprake van een verslechtering van de kwaliteit van het kraakbeen. Dat wil zeggen dat het normaal gesproken gladde oppervlak dun en brokkelig wordt. Het kan op den duur zelfs helemaal verdwijnen. Wanneer de kwaliteit van het kraakbeen minder wordt, wrijven de botuiteinden van het dijbeen en het onderbeen niet meer goed over elkaar. Hierdoor kunnen zogenaamde botuitsteeksels ontstaan en kan zwelling in het gewricht optreden.

Klachten/symptomen
Bij knieslijtage kunnen verschillende klachten naar voren komen, deze klachten zijn niet altijd allemaal en continu aanwezig. Vaak geven patiënten aan dat het weer ook van invloed is op de hoeveelheid klachten aan de knie.

  • pijn in de knie bij beweging;
  • crepitaties: een knisperend/krakend geluid of gevoel in de knie tijdens bewegen;
  • start- of ochtendstijfheid: dit is een stijfheid die aanwezig is wanneer men na langere tijd van inactiviteit weer in beweging moet komen. Wanneer men weer in beweging is, nemen de klachten langzaam maar zeker iets af;
  • verbreding van het kniegewricht ten opzichte van de andere zijde;
  • zwelling van de knie;
  • slotklachten: hierbij blokkeert de knie af en toe tijdens bewegen, dit houdt even aan en neemt dan weer af;
  • verminderde beweeglijkheid richting het buigen en strekken, maar met name bij het buigen.

Behandelmogelijkheden
Er zijn twee vormen van behandeling, er kan conservatief of operatief gehandeld worden. Vaak wordt eerst de conservatieve behandeling gekozen. Dit houdt in dat er onder begeleiding van de fysiotherapeut een oefenprogramma opgesteld wordt ter versterking van de knie.

Wanneer de conservatieve behandeling geen effect meer geeft, kan er overgegaan worden op de operatieve behandeling. Dit houdt in dat er een kunstknie geplaatst wordt (gedeeltelijk of totaal). Hierbij speelt de leeftijd van de patiënt een grote rol, omdat de kans groot is dat deze nog een keer opnieuw vervangen moet worden. Tijdens de revalidatieperiode word je begeleid door een fysiotherapeut van Fysiozorg.

Tom Binnenmars

Tom Binnenmars

Fysiotherapeut

Door doelgerichte oefeningen uit te voeren op professionele apparatuur wordt de knie versterkt. Wanneer er gekozen wordt voor een operatie, begeleiden wij je tijdens de revalidatieperiode. Neem gerust contact op met Tom voor advies of het maken van een afspraak!

Contracten met verzekeraars