Fysiozorg | Zorgverzekeraars

Verzekeraars

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Wanneer je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden de fysiotherapeutische behandelingen (tot een maximum aantal behandelingen per jaar) vergoed. In je verzekeringspolis staat vermeld hoeveel behandelingen er per jaar worden vergoed, deze behandelingen declareren we rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Er is geen verwijzing noodzakelijk.

Chronische lijst zorgverzekeraars

Bepaalde (chronische) aandoeningen staat op een ‘chronische lijst’. Als je een verwijzing hebt van de huisarts of specialist met een dergelijke chronische indicatie, heb je vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden dus vergoed vanuit een eventuele aanvullende verzekering, of komen voor je eigen rekening als je niet aanvullend verzekerd bent. Let op: de basisverzekering heeft een eigen risico van € 385,- per jaar.

Onze tarieven staan vermeld op de tarievenlijst.

Met onderstaande verzekeraars hebben wij in 2024 een contract.

Let op: met Caresq (Aevitae/EUCARE) hebben wij GEEN contract. Ook hebben wij geen contract met CZ Just. Met de reguliere polissen van CZ hebben wij wel een contract.

026L9976-bewerkt

Bianca Tichelman

Secretaresse

Heb je vragen over de vergoedingen en/of je polis? Neem dan contact op met Bianca, zij kan je hierover goed adviseren. 

Contracten met verzekeraars