Leefstijlcoaching - Fysiozorg

Leefstijlcoaching

Heb je ernstig overgewicht (obesitas)? Of heb je overgewicht in combinatie met (een verhoogd risico op) hart-/vaataandoeningen en/of diabetes type 2? Wij helpen je graag je gezondheid te verbeteren door te werken aan een gezondere leefstijl! In je eentje werken aan een gezondere leefstijl kan lastig zijn. Door deel te nemen aan ons leefstijlprogramma word je hierin ondersteund en begeleid.

CooL programma
Wij zijn licentiehouder van het CooL programma (Coaching op Leefstijl). Fysiotherapeute Marit Bonte heeft hiertoe een opleiding gevolgd en is geregistreerd leefstijlcoach. Het CooL programma is een 2 jaar durend programma, wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico. Het CooL programma is bewezen effectief. Onderzoek laat zien dat deelnemers er in slagen hun leefstijl aan te passen en dit ook nog na 2 jaar volhouden. Een groot deel van de groep heeft na het programma een lager gewicht, zelfs nog na 2 jaar. Deelnemers voelen zich fitter en geven aan een verbetering in ervaren gezondheid te hebben.

Voor wie?
Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor het CooL programma. Om voor dit programma in aanmerking te komen, heb je een verwijzing nodig van de huisarts. De huisarts kan naar ons verwijzen als je obesitas hebt (BMI ≥ 30) of overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een (matig) verhoogd risico op hart-/vaataandoeningen en/of diabetes type 2.

Via de calculator van het Voedingscentrum kun je je BMI berekenen: https://www.voedingscentrum.nl/nl/afvallen/bmi-meter.aspx

Het CooL programma
Na verwijzing van de huisarts, kun je een afspraak maken voor een intakegesprek met de leefstijlcoach. Tijdens het intakegesprek brengen we jouw persoonlijke situatie en jouw doelen in kaart. Hier ga je, in je eigen tempo en op je eigen manier, aan werken gedurende de looptijd van het programma. Je hebt daarbij zelf de regie. De vragen die daarbij aan bod komen zijn: 

 • Wat is gezond? En hoe werkt dit voor mij? 
 • Hoe maak ik gezonde keuzes en hoe zorg ik dat ik dit blijf doen? 
 • Wat wil ik daarmee bereiken? 

 Zo werk je stap voor stap aan een gezondere leefstijl die bij je past. De leefstijlcoach motiveert en ondersteunt je hierbij. Het intakegesprek duurt een uur. 

Het CooL programma bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden, gevolgd door een onderhoudsprogramma van 16 maanden. 

Basisprogramma
Het basisprogramma duurt 8 maanden. Tijdens het basisprogramma vinden er 8 groepsbijeenkomsten à 1,5 uur plaats. Tijdens de groepsbijeenkomsten staat ieder keer een ander thema centraal en kunnen er onderling ervaringen uitgewisseld worden.  Tijdens de groepsbijeenkomsten van het basisprogramma komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Sessie 1: Kleine aanpassingen, groot effect 
 • Sessie 2: Kom in beweging  
 • Sessie 3: Lekker eten geeft structuur aan je dag  
 • Sessie 4: Slapen en ontspanning  
 • Sessie 5: Afvallen is plannen 
 • Sessie 6: Hoe maak ik mijn acties tot een succes?  
 • Sessie 7: Hoe gezond is jouw weekend?  
 • Sessie 8: Hoe blijf ik in beweging? 

Tussentijds vinden er 2 individuele gesprekken plaats van elk 45 minutenWe sluiten het basisprogramma af met een eindgesprek van een uur, waarin wordt gekeken in hoeverre de persoonlijke doelstellingen behaald zijn. Ook kijken we vooruit naar de toekomst.

Onderhoudsprogramma
Na het basisprogramma volgt het onderhoudsprogramma van 16 maanden, dat gericht is op het behouden van de ingezette verandering. Het onderhoudsprogramma start met een individueel gesprek van een uur. Vervolgens worden er wederom 8 groepsbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de groepsbijeenkomsten van het onderhoudsprogramma komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Sessie 1: Wat is je doel?
 • Sessie 2: Beweging, waar zit je kans?  
 • Sessie 3: Voeding  
 • Sessie 4: Je energiehuishouding 
 • Sessie 5: Time management 
 • Sessie 6: Succesvolle verandering 
 • Sessie 7: Informatie overload  
 • Sessie 8: Op eigen voet verder  

Tussentijds vinden er 2 individuele gesprekken plaats van elk 45 minuten. 

Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

Basisprogramma (8 maanden)  Onderhoudsprogramma (16 maanden) 
1 intake van 1 uur  1 intake van 1 uur 
2 individuele coachgesprekken van 45 minuten  2 individuele coachgesprekken van 45 minuten 
8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur  8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur 
1 eindgesprek van 1 uur  1 eindgesprek van 1 uur 

Eindevaluatie
We sluiten het programma af met een eindgesprek, waarin wordt gekeken in hoeverre de persoonlijke doelstellingen behaald zijn. Ook kijken we vooruit naar de toekomst. 

Op eigen voet verder
Na het beëindigen van het leefstijlprogramma, is het belangrijk dat de je goede aansluiting vindt binnen het lokale beweegaanbod. Wij bieden hierin zelf enkele mogelijkheden aan en zullen hierin de samenwerking zoeken met de lokale buurtsportcoaches.

Huisarts
Waar nodig blijft de huisarts betrokken tijdens het leefstijlprogramma. De leefstijlcoach stemt waar nodig af met de huisarts, koppelt resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

Kosten en vergoeding
Dit programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet ten koste van je eigen risico. 

Wat zijn de voordelen voor mij als deelnemer? 

 • Je kijkt samen met de leefstijlcoach welke veranderingen in je leefstijl (voeding/bewegen/slaap/inspanning/ontspanning) een groot effect hebben. De leefstijlcoach ondersteunt je om je gedrag te veranderen. 
 • Een aanpak die zich zowel op eten als op bewegen richt, heeft meer effect dan een aanpak op een van deze twee onderwerpen.  
 • Je maakt samen met de leefstijlcoach doelen waaruit acties volgen die bij jou passen, in je eigen tempo. 
 • Je krijgt individuele aandacht, maar je kunt ook ervaringen uitwisselen in de groep.  
 • Je maakt kennis met de mogelijkheden in de buurt om actief te worden op jouw niveau (in samenwerking met de buurtsportcoach).  
 • Je huisarts en/of praktijkondersteuner en/of internist blijven je ondersteunen op de achtergrond.  

Waar en wanneer?
Zowel de individuele- als de groepssessies vinden plaats bij ons op de praktijk. Neem contact met ons op voor het eerstvolgende instroommoment.

Aanmelden
Denk je dat je in aanmerking komt voor deelname? Neem dan contact op met je huisarts of praktijkondersteuner. Indien je voldoet aan de criteria, kan hij/zij je naar ons verwijzen.

LET OP!
Tijdens het leefstijlcoachingstraject ondersteunen we je in het proces van het nemen van eigen regie over jouw gezondheid. Het is géén programma voor kosteloos sporten. Natuurlijk bieden we je graag een sporttraject aan tegen een gereduceerd tarief, wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Vragen?
Heb je nog vragen of leefstijlcoaching? Neem dan gerust contact met ons op!  

Marit Bonte fysio

Marit Bonte

Fysiotherapeut

Marit is geregistreerd leefstijlcoach en gaat graag met jou een traject aan! Wil je overleggen met Marit over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op!

Contracten met verzekeraars