Bekkentherapie - Fysiozorg

Bekkentherapie

Bekkentherapie

Bekkentherapie is een specialisatie binnen het domein fysiotherapie. De bekkentherapeut richt zich op het voorkomen en herstellen van klachten in de bekkenregio. Onder de bekkenregio vallen onder andere de bekkengordel (inclusief bekkenbodem), de bekkenorganen (blaas, baarmoeder, rectum), de onderrug en de heupen.

De bekkenfysiotherapeut behandelt voornamelijk volwassenen, man of vrouw, met zeer uiteenlopende hulpvragen. De hulpvraag kan gesteld worden op het gebied van screening, diagnostiek, prognostiek en therapeutische interventies, gericht op bekken- en bekkenbodemdysfuncties.

Klachten

 • De bekkenfysiotherapeut behandelt voornamelijk klachten als:
 • Ongewild urine- of ontlastingsverlies
 • Obstipatie
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
 • Verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen
 • Pijn in de onderbuik, lies, rond de anus of de geslachtsdelen
 • Pijn tijdens het vrijen
 • Begeleiding bij operaties rondom het bekkengebied
 • Bekkenpijn in de periode rond en na de bevalling
 • Begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling.

Onderzoek en behandeling

De bekkentherapeut begint met een vraaggesprek waarin alle klachten uitgebreid naar voren zullen komen. Op basis van dit vraaggesprek zal de bekkenfysiotherapeut met je bespreken welk(e) aanvullende onderzoek(en) zij nog zou willen doen.
De bekkentherapeut is opgeleid om inwendig onderzoek te kunnen doen, hier wordt de bekkenbodemfunctie onderzocht. Wanneer een inwendig onderzoek kan leiden tot een betere diagnose, wordt dit altijd eerst met je besproken. Afhankelijk van de klacht kan dit vaginaal of anaal uitgevoerd worden.

Wat belangrijk is, is dat het onderzoek per direct afgebroken zal worden wanneer je het niet prettig vindt. De bekkentherapeut zal dan de andere opties bespreken die eventueel mogelijk zijn om een zo goed mogelijk beeld van de klacht te krijgen. Op basis van de uitkomst van het onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit verschillende aspecten:

 • Uitleg over de anatomie en het functioneren van het bekken en de bekkenbodem;
 • Adviezen met betrekking tot de toilethouding en het toiletgedrag;
 • Adviezen met betrekking tot voeding- en vochtinname;
 • Bewustwording van de bekkenbodem, met eventueel daarvoor bestemde ondersteunende hulpmiddelen (biofeedback door middel van een inwendige probe);
 • Oefentherapie voor de bekkenbodemspieren, buikspieren, beenspieren en lage rugspieren;
 • Adviezen met betrekking tot de functie van de bekkenbodem tijdens dagelijkse activiteiten;
 • Blaastraining, met daarvoor bestemde hulpmiddelen;
 • Advies en therapie met betrekking tot de ademhaling;
 • Huiswerkoefeningen op diverse gebieden.